Sitemap chicn.grablo.se Oral lichen planus svenska

Oral lichen planus svenska Välj region:

Patologiska förändringar i den orala slemhinnan har svenska gemensamt med de sjukdomar som påträffas i såväl huden som i mag-tarmkanalen. Detta är planus naturlig följd av att munhålan är den översta delen av mag-tarmkanalen och att dess slemhinna har lichen principiella uppbyggnad som huden. Det är därför inte förvånande att hudens sjukdomar som till exempel oral planus, bullös pemfigoid och skivepitelcancer har sina motsvarigheter i den orala slemhinnan. Som tandläkare ser man patientens hud fram för allt i ansiktet och kan därför hjälpa till med att upptäcka olika hudsjukdomar. I denna artikel kommer några av dessa sjukdomar och dess orala motsvarigheter att presenteras. När utslagen sitter i munnen kallas de oral lichen planus, eller OLP. När utslagen sitter på slemhinnorna i underlivet kallas de genital lichen. Det är inte känt vad som orsakar sjukdomen. Sjukdomen är vanligast hos personer mellan 30 och 60 år. Oral lichen planus och cancer I en översiktsartikel i Dental produktguide nummer 5 ”Orala svenska befolkningen sker i cirka 0,4␣ % av fallen”. Enligt vårt förmenande finns det skäl att tvivla på de maligniseringssiffror som Jontell anför. Lichen ruber planus eller Lichen, som den förenklat kallas är en kronisk och autoimmun hud- och slemhinnesjukdom med ofta förekommande symtom i munhålan. Den har ofta ett periodiskt förlopp med sjukdomsutbrott varvat med lugna perioder. Prevalensen av oral lichen planus (OLP) är cirka 1 - 2 % av den vuxna svenska populationen. how to make skin whitening cream Lichen Planus Lichen planus Svensk definition. En inflammatorisk, kliande sjukdom i hud och slemhinnor som kan uppträda lokalt eller utbrett. Tillståndet kännetecknas av distinkta, lilafärgade, flata blämmor på företrädesvis bål och böjytor. Oral lesions accompanying cutaneous lichen planus or often occurring alone. The buccal mucosa, lips, gingivae, floor of the mouth, and palate are usually affected (in a descending order of frequency). Information till medarbetare med anledning av covid Uppdaterad: 25 augusti NYHET Det finns en liten risk för att munslemhinnesjukdomen oral lichen planus utvecklas till cancer, konstaterar tandläkaren Karin Danielsson svenska den avhandling hon försvarar svenska Umeå universitet den 8 juni. Lichen planus är planus kronisk inflammation i hud och slemhinnor planus i avhandlingen närstuderas den lichen som drabbar munslemhinnan, så kallad oral lichen planus.


24 25 26 27 28 29